Weg met angst voor de tandarts!

Veel mensen ontwikkelen op een zeker ogenblik een bepaalde angst voor een bezoek aan de tandarts. Geldt dat eveneens voor u? In dat geval kan een beroep doen op een tandarts die is gespecialiseerd in angstige patiënten in Zoetermeer de moeite waard zijn. Naar verwachting hebben één op de vijf mensen in meer of mindere mate te kampen met een bepaalde angst voor hun tandarts. Dat is vervelend, want in de praktijk zorgt dit er voor dat een afspraak met de tandarts steeds vaker wordt uit- of vaak zelf afgesteld. Het is onnodig om te zeggen dat dit de gezondheid van uw gebit uiteraard niet ten goede komt. De gevolgen zijn dan ook vaak niet te overzien.

Angst voor de tandarts is eigenlijk overbodig

We kunnen stellen dat angst hebben voor een bezoek aan de tandarts tegenwoordig absoluut niet nodig is. De werkwijze die door Dental Luxe wordt gehanteerd is specifiek gericht op angstige patiënten. In eerste instantie zal uw angst reeds aanzienlijk verminderen door de pijnbestrijding die wordt toegepast. We kunnen er voor zorgen dat u absoluut geen pijn heeft. Indien u dat wenst en dit op voorhand kenbaar maakt is het mogelijk om alles te verdoven. Wees ook zeker niet bang voor het prikje, want ook deze voelt u niet!

Daarnaast zult u bij ons altijd kunnen vaststellen dat uw angsttandarts Zoetermeer alles in het werkt stelt om voldoende tijd voor de behandeling te nemen. Dit betekent dat er langzaam wordt opgebouwd en er stap voor stap wordt uitgelegd welke handelingen er precies ondernomen zullen worden. Dit alles zorgt er voor dat eventuele angst die u heeft niet alleen kan worden beheerst, maar ook onder controle kan worden gekregen. Zo kunnen alle noodzakelijke behandelingen rustig worden uitgevoerd. Bovendien zult u zich bij een volgend bezoek ongetwijfeld meer op uw gemak voelen!

Angsttandarts zoetermeer

Geen angst meer voor spookverhalen uit het verleden

Wanneer u een bezoek brengt aan uw tandarts is het belangrijk om u te realiseren dat de spookverhalen uit de jeugd al lang verleden tijd zijn. Vandaag de dag is het dan ook in principe perfect mogelijk om pijnloos te werk te gaan. Welke oorzaak ook aan de basis ligt van uw angst, het is steeds van belang dat er sprake is van wederzijds vertrouwen tussen u en uw tandarts.

Bent u bang om een bepaalde behandeling te ondergaan? Wees er dan ook zeker niet bang voor om er over te praten met uw tandarts. Op deze manier kan hij er zich op voorbereiden waardoor uw angst helemaal ongegrond zal blijken. Wordt u toch nog geconfronteerd met een bepaalde angst? Dan kunnen deze extra tips van uw angsttandarts in Zoetermeer u wellicht helpen:

 • Laat u op voorhand goed informeren over het type behandeling die u moet ondergaan. Wees u niet alleen bewust van wat er gaat gebeuren, maar ook waarom een dergelijke behandeling is vereist.
 • Het kan u goed doen om te weten dat u ook tijdens een behandeling enige controle heeft over het verloop er van. Spreek met uw tandarts een bepaald teken af, zoals het opsteken van de hand, waarop de tandarts de behandeling in kwestie tijdig kan stoppen.
 • Het is mogelijk dat u vooraleer een bezoek te brengen aan de tandarts enige baat kunt hebben bij bijvoorbeeld ontspannings- en ademhalingsoefeningen. Tijdens de behandeling kan ook een bepaalde vorm van afleiding helpen. Een beetje leuke muziek kan u bijvoorbeeld helpen om te ontspannen.

Contact opnemen met een tandarts die is gespecialiseerd in angstige patiënten in Zoetermeer is belangrijk!

Het uitstellen van een bezoek aan de tandarts brengt alleen maar nadelen met zich mee. Het is dan ook onnodig om te zeggen dat dit er voor zorgt dat de gezondheid van uw gebit er aanzienlijk op achteruit zal gaan. Een slecht gebit kan er voor zorgen dat uw zelfvertrouwen aanzienlijk wordt aangetast. Het spreekt voor zich dat dit uw sociale leven absoluut niet ten goede komt.

Er zal dan ook een moment komen dat u er echt iets aan zult moeten doen. Het kan helpen om er met anderen over te praten. Wilt u weten hoe het precies is gesteld met uw gebit? Maak dan gerust een afspraak met ons. De eerste keer wordt er gewoon een controle van het gebit gedaan en kennis gemaakt. Er zal dus geen echte behandeling gebeuren. Op deze manier kunt u voor uzelf uitmaken of het klikt met uw angsttandarts in Zoetermeer.

Geen angst voor de verdoving

Uw angst voor de tandarts kan ook ontstaan door de verdoving die moet worden toegepast. Wanneer een tandarts een bepaalde behandeling moet doen die pijnlijk kan zijn zal hij er in het merendeel van de gevallen voor kiezen om extra te verdoven.

Deze verdoving omvat eigenlijk niets meer of minder dan een klein prikje. Dit bescheiden prikje zal er doorgaans voor zorgen dat u geen enkele pijn meer voelt. De tandarts kan de plek waar de verdoving gegeven wordt zelfs iets minder gevoelig maken met een zalfje. Voelt u na de verdoving toch nog pijn, dan kunt u dit meteen melden aan de tandarts. Zo kan er nog een beetje extra verdoving worden toegepast. Zodra de verdoving eenmaal in werking is getreden zal uw wang of lip een beetje dik aanvoelen. Dit gevoel zal uiteraard verdwijnen op het ogenblik dat de verdoving is uitgewerkt. Dit is veelal één of maximaal enkele uren na afloop van de behandeling. Ook voor wat de verdoving of pijn in het algemeen betreft bij een behandeling van uw tandarts hoeft u dus absoluut niet angstig te zijn, in tegendeel.

Tips voor mensen met angst die wel durven

 • Het is belangrijk te realiseren dat de tandheelkundige techniek de laatste jaren sterk is gevorderd. De spookverhalen uit de jeugd zijn allang verleden tijd. In principe kan tegenwoordig alles vrijwel pijnloos.
 • Wat ook de oorzaak van uw angst is, belangrijk is dat er een sfeer van wederzijds vertrouwen is tussen u en uw tandarts.
 • Als u bang bent een behandeling te ondergaan praat er dan over met uw tandarts. Hij is er dan op voorbereid en kan eventueel extra tijd voor u nemen.
 • Laat u informeren over het soort behandelingen dat u te wachten staan, over wat er gaat gebeuren en waarom.
 • Iedereen heeft behoefte aan controle. Spreek daarom met de tandarts een teken af, zoals het opsteken van uw hand, waarop de tandarts de behandeling kan onderbreken. Zo heeft u het gevoel dat u iets van de behandeling in eigen hand houdt.
 • Probeer eens of u baat heeft bij ontspannings- of ademhalingsoefeningen. Afleiding kan ook goed helpen. Luister eventueel naar de muziek in de behandelkamer, waarbij u zoveel mogelijk moeite doet er goed naar te luisteren. Naarmate uw aandacht voor de behandeling minder is, zal ook een eventueel vervelend gevoel minder zijn.

Tips voor mensen met angst die niet durven

 • Als mensen het tandartsbezoek lang uitstellen gaat het gebit zienderogen achteruit. Een slecht gebit doet je zelfvertrouwen en je sociale leven geen goed. Er komt een moment dat je er iets aan moet laten doen. Waar moet je dan beginnen?
 • Praat er met anderen over. Zij kunnen je ondersteunen bij een belangrijke stap: het begin van de restauratie van uw gebit en het einde van uw ellende.
 • Maak een afspraak voor een controle van het gebit. De eerste keer wordt er bij ons niets gedaan. De eerste keer is om kennis te maken en te onderzoeken of het persoonlijk klikt.

Wat je zelf kunt doen om minder angstig te zijn

 • Vertel je tandarts dat je angstig bent en wanneer dat is begonnen. De tandarts is bekend met dergelijke problemen en kan veel doen om je wat minder angstig te laten zijn.
 • Doe ademhalingsoefeningen of tel tot 500 als de angst je overvalt.
 • Als je een ontspannend of kalmerend middel wilt nemen, bespreek dat dan met je angsttandarts.

BRON: tandarts.nl