Lachgas

Pijn- en angstbestrijding

Tandheelkundige behandeling kunnen soms pijn veroorzaken, daarom wordt er de voorkeur aan gegeven om vrijwel iedere behandeling plaatselijk te verdoven.
Met andere woorden het gebied van de behandeling wordt "pijnloos" gemaakt, zodat u de behandeling wel zal bemerken, maar geen pijn zal voelen. Het kan wel eens gebeuren dat een behandeling nog pijnlijk blijkt te zijn na de eerste keer verdoven. Dan kan en zal er natuurlijk door de tandarts altijd nog extra worden verdoofd.
Angst kan bestreden worden met behulp van medicijnen. Medicijnen werken echter niet voldoende op het moment dat het nodig is en hebben meestal een veel langer effect dan de behandeling zelf duurt. Soms zelfs langer dan 20 uur.
Uit onderzoek is gebleken dat angstbestrijding door middel van gedragsbeïnvloeding op de lange termijn het grootste effect heeft. Toch kunnen niet alle mensen die zich bij ons laten behandelen zich hieraan overgeven. Voor hen heeft Dental Luxe ook andere mogelijkheden. Onze tandartsen helpen u graag.

Voor wie is het geschikt?

Kalmering met lachgas werkt goed voor kinderen, jongeren en volwassenen die grote angst voor de tandarts hebben of zich door een verstandelijke of lichamelijke beperking niet zomaar laten behandelen. Je moet wel kunnen begrijpen waarom en hoe je door een neuskapje moet blijven ademen om een toepassing mogelijk te maken. Daarom is de methode niet geschikt voor peuters en kleuters. Maar zijn ze eenmaal 5 of 6 jaar oud, dan kan je het goed aan ze uitleggen en snappen ze hoe het werkt. Voor mensen met een ernstige verstandelijke beperking is deze methode niet altijd gemakkelijk te bevatten. Wij kiezen dan een andere manier om behandeling mogelijk te maken. Lachgassedatie is geschikt voor mensen met bv. een (lichte) astmatische aandoening of een (licht) verhoogde bloeddruk. Gebruik je medicijnen en/of zijn er problemen met de gezondheid, dan zal de tandarts bespreken of kalmering met lachgas veilig toegepast kan worden.

Is het veilig?

Lachgas op deze wijze gebruikt (door opgeleide specialisten toegepast, lage concentraties en in gecontroleerde situatie/ruimte) is ongevaarlijk voor de gezondheid.
Echter wordt er tijdens de eerste drie maanden van de zwangerschap afgeraden om lachgassedatie te ondergaan. Net zoals men in diezelfde situatie het gebruik van medicijnen, alcohol en sigaretten afraadt.

Wat doet lachgas met je?

Al lang is bekend dat lachgas mensen ontspant “vrolijk” maakt. Niet voor niets heet het “lachgas”. Heel vroeger werd lachgas gebruikt om mensen onder narcose te brengen. Dat gebeurt niet meer. Nu gebruikt men lachgas bij de tandarts om patiënten te kalmeren. Je blijft “wakker”, maar lachgas geeft je een prettig en ontspannen gevoel. Angstige patiënten krijgen een soort onverschillige houding. Als je een verstandelijke of lichamelijke beperking hebt, kan lachgas je helpen. Je maakt je dan minder druk over dingen die je misschien lastig vind om allemaal precies te begrijpen. En als je spieren niet altijd doen wat jij wilt, dan kan lachgas helpen je spieren te ontspannen. Je kunt dan gemakkelijker en wat langer je mond openhouden, zonder je zorgen te maken dat je kaakspieren zich ineens aanspannen!

Het inademen door een neuskapje van lachgas samen met zuurstof maakt een mens wat kalmer en rustiger. En als je ontspannen bent, voel je nauwelijks pijntjes en ongemakken. Zo ook met lachgas, je merkt dan minder dat iets pijn zou kunnen doen. Toch zal bij bepaalde behandelingen een plaatselijke verdoving nodig zijn. Maar gelukkig zorgt de lachgas ervoor dat je de verdovingsprik heel goed kan verdragen. Met deze kalmering merk je ook niet als je wat langer in de tandartsstoel ligt: je voelt je lekker loom en doezelig en voor je het weet, is de behandeling achter de rug.

Opleiding

Tandartsen en mondhygiënisten kunnen na een speciale opleiding “lachgassedatie” toepassen bij hun behandelingen. Onze behandelaars die lachgassedatie toepassen zijn opgeleid en getraind aan het ACTA Universiteit van Amsterdam.

Vergoeding door verzekering

Of dit vergoedt wordt door de verzekeraars verschilt per verzekering. Naast de normale behandelingskosten, zijn de onderstaande behandelcodes van toepassing. U kunt zelf bij hun verzekering navragen of behandeling met lachgas wordt vergoedt:
Behandelcodes lachgas door de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl): B10, B11 en B12

De behandeling met lachgas-sedatie

Vóór de behandeling

Voordat de tandheelkundige behandeling wordt begonnen, zal eerst het plan voor deze behandeling met u worden besproken. De medische, emotionele en tandheelkundige kanten zullen zo goed mogelijk aan u worden uitgelegd. U heeft daarbij alle gelegenheid om uw vragen en ideeën in te brengen en te bespreken. Als tijdens dit gesprek wordt gekozen voor een behandeling met lachgas-sedatie wordt eerst het behandelproces aan u uitgelegd.

Vooraf dient u met de tandarts te overleggen over medicijnen, die u eventueel gebruikt. Wanneer u komt voor de behandeling met lachgassedatie, mag u in de uren daaraan voorafgaand niet te veel eten. Een licht ontbijt of een lichte lunch is toegestaan.

De toediening

De behandeling begint met het passen van het neusmasker, waarmee het lachgas en de zuurstof worden toegediend.
De introductie begint met zuivere zuurstof, vervolgens wordt stapje voor stapje de lachgas toegevoegd en vermeerderd. Tot het moment dat u zich prettig en ontspannen voelt. De tandheelkundige behandeling verloopt verder op de normale wijze. Dit betekent dat de plaatselijke verdoving in de meeste gevallen ook gewoon nodig blijft. Alleen, u vindt het allemaal veel minder erg en minder vervelend, u kunt zich beter ontspannen. Het is van groot belang voor het slagen van de sedatie en dus de behandeling, dat u continu in- en uitademt door uw neus.
Alhoewel, na het inademen van lachgas, het eerste gevoel, wat onwennig en vreemd kan zijn, zal dit na een paar minuten veranderen in een aangenaam, warm, ontspannen, zweverig en prettig loom gevoel. U bent dan ook een beetje afwezig waardoor er een sterk verminderd tijdsbesef ontstaat. Een uur voelt dan bijvoorbeeld aan als 15 minuten.

Na afloop van de behandeling

De lachgassedatie wordt afgesloten met het gedurende ongeveer vijf minuten inademen van zuivere zuurstof.
Een groot voordeel van lachgassedatie is, dat wanneer het inademen van lachgas wordt gestopt, de werking ervan na 5-10 minuten is afgelopen en dat er vrijwel in alle gevallen geen na-effecten merkbaar zijn. Wij adviseren wel om het eerste half uur nog niet aan het verkeer deel te nemen.