Uw mondhygiënist in Zoetermeer, voor preventieve mondverzorging

Voorkomen is beter dan genezen. Daarom is het verstandig om al vanaf jonge leeftijd regelmatig een mondhygiëne behandeling te laten doen door onze mondhygiënist in Zoetermeer.

De mondhygiëne behandelingen die bij Dental Luxe worden aangeboden zijn in eerste instantie gericht op de preventie – het voorkomen van cariës (gaatjes in tanden en kiezen) en tandvleesaandoeningen. Daarnaast worden ook curatieve taken uitgevoerd (= gericht op genezing), zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen.

Compleet aanbod met mondhygiëne behandelingen

Bij Dental Luxe bieden we onze patiënten de mogelijkheid om een keuze te maken uit een zeer omvangrijk aanbod met moderne mondhygiëne behandelingen. Het kan hierbij onder meer gaan om gebitsreiniging en polijsten, de behandeling van tandvleesproblemen zoals gingivitis evenals parodontitis, fluoride behandelingen en nog zoveel meer. Ook wanneer u op zoek bent naar specifiek voedingsadvies of algemeen advies op vlak van mondverzorging helpen wij u als mondhygiënist in Zoetermeer graag verder.

Voorbeelden van mondhygiëne behandelingen zijn:

 • Gebitsreiniging en polijsten
 • Behandeling tandvleesproblemen (gingivitis en parodontitis)
 • Voedingsadvies
 • Fluoride behandelingen
 • Advies mondverzorging
 • Behandeling van gevoelige tanden/kiezen
 • Behandeling van slechte adem
 • Polijsten / bijwerken van vullingen

Wanneer een bezoek brengen voor een behandeling bij de mondhygiënist in Zoetermeer aan te raden?

Diverse aandoeningen die zich in het lichaam van de mens bevinden kunnen er voor zorgen dat de kwaliteit van het gebit evenals het tandvlees (aanzienlijk) wordt beïnvloed, of andersom. Tijdig een bezoek brengen aan een mondhygiënist is in principe voor iedereen van belang. Echter zijn er specifieke groepen van mensen die nog meer baat hebben bij een mondhygiëne behandeling. Het gaat hierbij niet uitsluitend om diabetespatiënten, maar ook om mensen met een hart- of vaatziekte. Juist als u zwanger bent doet u er goed aan om een afspraak te maken met de mondhygiënist bij Dental Luxe in Zoetermeer.

Naast bovenstaande kan er ook sprake zijn van een specifieke situatie die een bezoek aan een mondhygiënist vereist. Bekende voorbeelden op dit gebied zijn het tandvlees dat gaat bloeden bij het poetsen of tanden of kiezen die los gaan staan. Er is echter meer. Ook in de onderstaande gevallen raden we u graag aan om zo snel mogelijk een afspraak te maken om uw mondhygiëne onder de loep te laten nemen:

 • het tandvlees bloedt bij het poetsen
 • tanden of kiezen los gaan staan
 • het tandvlees rood en gezwollen is en niet meer strak om de tanden of kiezen sluit
 • het tandvlees terugtrekt
 • er regelmatig gaatjes ontstaan
 • er vaak tandsteen of aanslag op het gebit ontstaat
 • er een vieze smaak of slechte adem aanwezig is
 • mondverzorging om wat voor reden dan ook een probleem is

Mondhygienist Zoetermeer

Een regelmatige controle doet wonderen

Elk gebit kan op een zeker ogenblik te maken krijgen met tandsteen of tandaanslag. Bovendien kan er in de praktijk worden vastgesteld dat ook gevoelige tandhalzen of teruggetrokken of bloedend tandvlees vaak voorkomende problemen zijn. Zoals eerder reeds aangegeven geldt op vlak van mondhygiëne altijd dat voorkomen beter is dan genezen. Omwille van deze reden is het een verstandige keuze om reeds vanaf jonge leeftijd regelmatig op controle te gaan bij een mondhygiënist.

Het is voor iedereen ten allen tijde mogelijk om een afspraak te maken voor een mondhygiëne behandeling. Wees bovendien niet bang, de genoemde aandoeningen betekenen in de praktijk zeker niet altijd dat er meteen ook sprake is van een echt slecht gebit. Wel is het belangrijk om er rekening mee te houden dat ten gepaste tijde de nodige mondhygiëne behandelingen laten uitvoeren erger kan voorkomen.

Wilt u er absoluut zeker van zijn dat u altijd kunt rekenen op een optimaal functionerend en echt gezond gebit? In dat geval is het ook altijd een aanrader om samen met uw mondhygiënist in Zoetermeer een regelmatig onderhoud in te plannen. Door te kiezen voor preventieve mondzorg bij Dental Luxe kunnen heel wat (vervelende) problemen worden voorkomen en bent u altijd verzekerd van een echt gezond gebit.
U kunt eenvoudig contact met ons opnemen!

Samenwerking met uw tandarts in Zoetermeer

Wanneer u reeds patiënt bent bij één van de tandartsen van de tandartspraktijk Dental Luxe zult u kunnen vaststellen dat er tussen de tandarts en preventie-assistent steeds in teamverband wordt samengewerkt.

Dit zorgt er onder meer voor dat elke behandeling, uiteraard geheel in overleg met de patiënt, onderling wordt afgestemd om een nog beter eindresultaat te kunnen behalen. Wanneer u een optimale mondhygiëne nastreeft mag het dan ook duidelijk zijn dat u daarvoor hier bij Dental Luxe zonder twijfel aan het juiste adres bent!

Vergoeding van de kosten van uw mondhygiënist in Zoetermeer

Verschillende zorgverzekeraars vergoeden mondhygiëne behandelingen. Er worden aan het verkrijgen van een vergoeding echter vaak bepaalde voorwaarden gesteld. Het kan interessant zijn om hiernaar te informeren. Bespreek ook voorafgaande aan de behandeling met de behandelaar de kosten die aan de behandeling verbonden zijn. Dit zorgt er voor dat problemen achteraf kunnen worden voorkomen. In principe bestaat er geen vast tarief voor de mondhygiëne behandeling, maar het gemiddelde bedraagt ongeveer Eur 100,- Het is mogelijk dat er nog wel kosten bij kunnen komen voor bijvoorbeeld een bacteriologisch onderzoek.