Klachten

Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelden? Vertel het ons! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts en onze praktijkmanager kunnen u dan nog eens uitleggen waarom zij iets op een bepaalde manier deden. Wij kunnen dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.

Wij willen in onze dienstverlening zo goed mogelijk aansluiten op uw wensen en verwachtingen. Daarnaast doen wij er alles aan om uw privacy te waarborgen. Wij waarderen het zeer als u vragen en/of opmerkingen die ons daarbij kunnen helpen aan ons kenbaar maakt. Mocht u ondanks onze grootste zorg toch een klacht hebben, dan helpen wij u hier graag mee.

Wat kunt u doen als u een klacht heeft?

Optie 1:

  • Schrijf ons een brief of stuur ons een mail naarinfo@dentalluxe.nl t.a.v. onze praktijkmanager dhr. B. Kohan. 
  • Vraag om een (telefonisch) gesprek met de praktijkmanager (voor financiële zaken) of de desbetreffende behandelaar (vragen over behandelingen).

Optie 2:

Wij zullen als gehele team onze uiterste best doen om klachten naar alle redelijkheid op te lossen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u voor alle vragen die u heeft over tandartsen en tandheelkundige behandelingen terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP).

Het TIP is te bereiken op nummer 0900 2025012 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag ook van 13.30 – 16.30 uur).

Optie 3:

Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT-klachtenregeling. 

Ga naar Klachtenregeling ANT

Klacht over uw zorgverzekering

Die polisvoorwaarden snapt toch niemand?
Waarom wordt deze behandeling niet meer vergoed?
Mag de zorgverzekeraar zomaar bepalen wie mij behandelt?

Ga naar MonzorgPolis.nl

Aanleiding

Tandartsverzekeringen zijn de afgelopen jaren duurder geworden, terwijl de dekking in veel gevallen juist is verlaagd. Dat leidt regelmatig tot vervelende discussies in de behandelkamer.

Wat is MondzorgPolis.nl?

MondzorgPolis.nl is een website waarop u uw klacht over uw tandartsverzekering kunt melden. Bijvoorbeeld als u te maken krijgt met onduidelijke wijzigingen in de vergoeding, of met een zorgverzekeraar die probeert te bepalen door wie of zelfs hoe u behandeld wordt. Ook als uw zorgverzekeraar een vergoeding onterecht weigert of terugdraait, vragen we u om op MondzorgPolis.nl uw klacht te registreren.
Waarom MondzorgPolis.nl? Het doel van MondzorgPolis.nl is om alle klachten van patiënten én zorgverleners te bundelen en die concrete gevallen voor te leggen aan de zorgverzekeraars. Het uiteindelijke doel: betere tandartsverzekeringen.

Beter & eerlijker

Tandartsverzekeringen kunnen beter, eerlijker en duidelijker. U hebt recht op een gepaste vergoeding en een redelijke premie.
MondzorgPolis.nl wil daarover in gesprek met zorgverzekeraars, patiënten- en consumentenorganisaties, de Nederlandse Zorgautoriteit en het Ministerie van Volksgezondheid.
Tandartsverzekeringen zijn de laatste jaren te makkelijk en te vaak inhoudelijk veranderd, met als gevolg grote onduidelijkheid en verwarring voor patiënten en mondzorgverleners. Mondzorgpolis.nl is vóór goede verzekeringen, waar je als patiënt op kan bouwen en vertrouwen.

Over dit initiatief

MondzorgPolis.nl is een initiatief van de Associatie Nederlandse Tandartsen.