Onze kwaliteit

Onze kwaliteit zien wij terug in de volledige vertrouwen en tevredenheid van onze patiënten die na jaren nog steeds met een glimlach bij ons blijven komen. Goede zorg en aandacht voor uw gebit staan net als hoge zorgkwaliteit altijd voorop. Wij staan ook garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij.

Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar waar wij ons regelmatig tot richten om onze kennis en vaardigheden up-to-date te houden:

 • Kwaliteitsactiviteiten
 • Visitaties
 • Audits
 • Patiënt tevredenheidsonderzoeken
 • Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
 • Lezen vakliteratuur
 • Volgen van bij- en nascholing
 • Bijwonen intercollegiaal overleg
 • Bijwonen Studiegroepen
 • Interne scholing
 • Kennistoetsen maken
 • Bijwonen themaprojecten
 • Bezoeken klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen wij ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.