Spoedgeval? Lees hieronder wat u kunt doen!

Spoedgeval tijdens onze openingstijden?

Als zich een spoedgeval tijdens de openingsuren van onze praktijk voordoet dan kunnen wij meestal die dag ruimte maken om u te helpen. Wij verzoeken u dan om ’s ochtends vroeg hierover meteen naar de praktijk te bellen.

Spoedgeval buiten onze openingstijden?

Voor tandheelkundige hulp bij pijnklachten buiten de reguliere praktijkuren kunt u contact opnemen met:

Dental 365 Den Haag

Telefoonnummer: 070 204 00 10

De spoedgevallendienst via Dental 365 is bedoeld voor de hulpverlening bij echte noodgevallen, zoals een traumatisch ongeval of een nabloeding. Ook bij ernstige pijnklachten kunt u een beroep op Dental 365 doen.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Dental 365.